Livskriser
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/livskriser
Scheme

Labels

Preferred
en
  • Life crises
nb
  • Livskriser
nn
  • Livskriser

Documentation

Note
nb
  • Akutt psykologisk hjelp i en krisesituasjon. Tjenesten tilbyr samtale, rådgivning, hjelp til selvhjelp og formidler kontakt med andre hjelpeinstanser.
nn
  • Akutt psykologisk hjelp i ein krisesituasjon. Tenesta tilbyr samtale, rådgjeving, hjelp til sjølvhjelp og formidlar kontakt med andre hjelpeinstansar.

Relations

Broader