Lokaler og idrettsanlegg
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/lokaler-og-idrettsanlegg
Scheme

Labels

Preferred
en
  • Sports facilities
nb
  • Lokaler og idrettsanlegg
nn
  • Lokale og idrettsanlegg

Documentation

Note
nb
  • Utlån eller leie av baner, idrettshaller, svømmehaller med mer.
nn
  • Utlån eller leige av baner, idrettshallar, symjehallar med meir.

Relations

Broader