Luftkvalitet
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/luftkvalitet
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Air quality
nb
 • Luftkvalitet
nn
 • Luftkvalitet
Hidden
nb
 • Benzen
 • Eksos
 • Forurensing
 • Luftforurensing
 • Luftforurensning
 • Luftureining
 • Miljøvern
 • NOx
 • Nitrogenoksider
 • O3
 • Ozon
 • SO2
 • Svevestøv
 • Svoveldioksid
nn
 • Benzen
 • Eksos
 • Forureining
 • Luftforureining
 • Luftforureining
 • Luftureining
 • Miljøvern
 • NOx
 • Nitrogenoksid
 • O3
 • Ozon
 • SO2
 • Svevestøv
 • Svoveldioksid

Documentation

Note
nb
 • Utslipp til atmosfæren, som har ugunstig påvirkning på miljøet. Fremkalt av menneskelig aktivitet.
nn
 • Utslepp til atmosfæren, som har ugunstig innverknad på miljøet. Framkalla av menneskeleg aktivitet.

Relations

Broader