Merverdiavgift
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/merverdiavgift
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Value added tax
nb
 • Merverdiavgift
nn
 • Meirverdiavgift
Hidden
nb
 • Altinn
 • Moms
 • Mva.
nn
 • Altinn
 • Moms
 • Mva.

Documentation

Note
nb
 • **
nn
 • Avgift som skal betalast på omsetning av varer og tenester i alle ledd.

Relations

Related
Broader