Midlertidig botilbud
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/midlertidig-botilbud
Scheme

Labels

Preferred
en
  • Arranged housing offers
nb
  • Midlertidig botilbud
nn
  • Mellombels bustad

Documentation

Note
nb
  • Bolig eid av kommunen og brukt til å skaffe bolig i en nødsituasjon.
nn
  • Bustad eigd av kommunen og brukt til å skaffe bustad i ein nødsituasjon.

Relations

Broader