Motorferdsel i utmark
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/motorferdsel-i-utmark
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Off-road driving
nb
 • Motorferdsel i utmark
nn
 • Motorferdsel i utmark
Hidden
nb
 • ATV
 • Beltebil
 • Ervervskjører
 • Ervervskjøring
 • Firehjuling
 • Helikopter
 • Leiekjører
 • Leiekjøring
 • Motorbåt
 • Scooterløyve
 • Sjøfly
 • Skuterløyve
 • Snøscooter
 • Snøskuter
 • Terrengkjøretøy
 • Traktor
nn
 • ATV
 • Beltebil
 • Ervervskøyrar
 • Ervervskøyring
 • Firehjuling
 • Helikopter
 • Leigekøyrar
 • Leigekøyring
 • Motorbåt
 • Scooterløyve
 • Sjøfly
 • Skuterløyve
 • Snøscooter
 • Snøskuter
 • Terrengkøyretøy
 • Traktor

Documentation

Note
nb
 • Med motorferdsel menes bruk av kjøretøy og båt eller annen flytende eller flyvende motordrevet fartøy. Det inkluderer også landing og start med motordrevne luftfartøy. Med utmark menes udyrket mark. I praksis vil det si mesteparten av strender, svaberg, vann, myr, hei, skog og fjell. Kommunen regulerer bruk av motorferdsel i utmark.
nn
 • Med motorferdsel meiner ein bruk av køyretøy og båt eller anna flytande eller svevande fartøy drive med motor. Det inkluderer også landing og start med motordrive luftfartøy. Med utmark meiner ein udyrka mark. I praksis vil det seie hovuddelen av strender, svaberg, vatn, myr, hei, skog og fjell. I lov om motorferdsel i utmark blir også setervoll, hustomt, engslått, kulturbeite og skogplantefelt som ligg i utmark, rekna likt med utmark.

Relations

Broader