Motorvognavgifter
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/motorvognavgifter
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Vehicle taxes
nb
 • Motorvognavgifter
nn
 • Motorvognavgifter
Hidden
nb
 • Bensinavgift
 • Bilavgifter
 • Biltilsynet
 • Dieselavgift
 • Engangsavgift
 • Omregistreringsavgift
 • Trafikkstasjon
 • Veiavgift
 • Vektårsavgift
 • Årsavgift
nn
 • Bensinavgift
 • Bilavgifter
 • Biltilsynet
 • Dieselavgift
 • Eingongsavgift
 • Omregistreringsavgift
 • Trafikkstasjon
 • Vegavgift
 • Vektårsavgift
 • Årsavgift

Documentation

Note
nb
 • **
nn
 • Motorvognavgiftene omfattar seks avgifter med til dels ulik grunngjeving og føremål. Avgiftene er knytt dels til kjøp/leige av køyretøy og dels til bruk av køyretøy. Dei ikkje-bruksavhengige avgiftene er eingongsavgifta, omregistreringsavgifta, årsavgifta og vektårsavgifta. Til dei bruksavhengige avgiftene høyrer avgiftene på bensin og diesel.

Relations

Broader