Museum
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/museum
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Museums
nb
 • Museum
nn
 • Museum
Hidden
nb
 • Bygdesamling
 • Bygdetun
 • Museer
 • Utstilling
  nn
  • Bygdesamling
  • Bygdetun
  • Museum
  • Utstilling

   Documentation

   Note
   nb
   • Institusjon eller bygning med samling av gjenstander av kulturhistorisk, historisk, naturvitenskaplig, teknisk eller kunstnerisk interesse. Er systematisk ordnet og ├ąpen for publikum.
   nn
   • Institusjon eller bygning med samling av gjenstandar av kulturhistorisk, historisk, naturvitskapleg, teknisk eller kunstnerisk interesse. Er systematisk ordna og open for publikum.

   Relations

   Broader