Nabovarsel
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/nabovarsel
Scheme

Labels

Preferred
en
  • Notice to neighbours
nb
  • Nabovarsel
nn
  • Nabovarsel

Documentation

Note
nb
  • Den som skal bygge eller grave har plikt til å varsle naboer og gjenboere om tiltaket før det settes i gang. Naboer skal ha mulighet til å kvittere når de ikke har noen merknader, eller protestere. Kommunen kan frita søkeren for varsling eller utvide varslingsplikten, avhengig av tiltaket.
nn
  • Den som skal byggje eller grave har plikt til å varsle naboar og gjenbuere om tiltaket før dei tek i gong. Naboar skal ha høve til å kvittere når dei ikkje har nokre merknader, eller protestere. Kommunen kan frita søkjaren for varsling eller utvide varslingsplikta, avhengig av tiltaket.

Relations

Broader