Namsmyndighet
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/namsmyndighet
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Enforcement authority
nb
 • Namsmyndighet
nn
 • Namsmakt
Hidden
nb
 • Namsfogd
 • Namsmann
 • Tvangsauksjon
 • Tvangsfullbyrdelse
 • Tvangssalg
nn
 • Namsfut
 • Namsmann
 • Tvangsauksjon
 • Tvangsfullføring
 • Tvangssal

Documentation

Note
nb
 • Tingrett og namsmann vedtar og foretar tvangsfullføringa. I en del større kommuner er det egen namsfut. I landet forøvrig er det lensmannen eller det lokale politiet som fungerer som namsmann.
nn
 • Tingrett og namsmann vedtek og føretek tvangsfullføringa. I ein del større kommunar er det eigen namsfut. I landet elles er det lensmannen eller det lokale politiet som fungerer som namsmann.

Relations

Broader