Næringsklynger
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/naringsklynger
Scheme

Labels

Preferred
en
  • Business parks
nb
  • Næringsklynger
nn
  • Næringsklynger

Documentation

Note
nb
  • Næringsparker og andre samlinger av bedrifter som kan ha nytte av å være lokalisert eller gruppert sammen.
nn
  • Næringsparkar og andre samlingar av bedrifter som kan ha nytte av å vere lokalisert eller gruppert saman.

Relations

Broader