Omsorgsavlastning
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/omsorgsavlastning
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Care relief
nb
 • Omsorgsavlastning
nn
 • Omsorgsavlasting
Hidden
nb
 • Pleieavlastning
   nn
   • Pleieavlasting

     Documentation

     Note
     nb
     • Et tilbud til enkeltpersoner eller familier som har tunge omsorgsoppgaver. Skal bidra til at omsorgsyteren får et liv med god helse og tid til ferie og fritid. Kommunen kan for eksempel yte avlastning i form av hjemmehjelp, dagtilbud eller avlastningsopphold på sykehjem.
     nn
     • Eit tilbod til enkeltpersonar eller familiar som har tunge omsorgsoppgåver. Skal bidra til at omsorgsytaren får eit liv med god helse og tid til ferie og fritid. Kommunen kan for eksempel yte avlastning i form av heimejelp, dagtilbod eller avlastningsopphold på sjukeheim.

     Relations

     Related
     Broader