Omsorgsbolig
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/omsorgsbolig
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Sheltererd housing
nb
 • Omsorgsbolig
nn
 • Omsorgsbustad
Hidden
nb
 • Tilrettelagt bolig
   nn
   • Tilrettelagt bustad

     Documentation

     Note
     nb
     • En omsorgsbolig er en bolig som er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt slik at beboeren skal kunne motta heldøgns omsorg etter behov. Boligen er beboerens eget hjem. Beboeren betaler husleie og mottar hjemmetjenester på samme vilkår som for andre hjemmeboende.
     nn
     • Ein omsorgsbustad er ein bustad som er tilpassa rørslehemma og lagt til rette slik at bebuaren skal kunne ta imot heildøgnsomsorg etter behov. Bustaden er bebuaren sin eigen heim. Bebuaren betalar husleige og får heimetenester på same vilkår som for andre heimebuande.

     Relations

     Broader