Omsorgsstønad
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/omsorgsstonad
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Carer allowance
nb
 • Omsorgsstønad
nn
 • Omsorgsstønad
Hidden
nb
 • Ledsager
 • Omsorgslønn
  nn
  • Følgje
  • Omsorgsløn

   Documentation

   Note
   nb
   • Kommunen kan gi omsorgsstønad til personer som pleier og har omsorg for familie og nærstående. Hensikten med ordningen er å støtte opp under den familiebaserte omsorgen, og gjøre det mulig for private omsorgsytere å fortsette med omsorgsarbeidet.
   nn
   • Kommunen kan yte omsorgsstønad til personar som pleier og har omsorg for familie og nærståande. Hovudføremålet med omsorgslønnsordninga er å støtte opp under den familiebaserte omsorga, og gjere det mogeleg for private omsorgsytarar å halde fram med omsorgsarbeidet.

   Relations

   Related
   Broader