Oppmåling
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/oppmaling
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Surveying
nb
 • Oppmåling
nn
 • Oppmåling
Hidden
nb
 • Dele
 • Deling av grunneiendom
 • Delingsforretning
 • Delingssøknad
 • Eiendomsdeling
 • Eiendomsmåling
 • Fastmerke
 • Flybilde
 • Flyfoto
 • Fradeling
 • Grensejustering
 • Grensepåvisning
 • Grunnlagsnett
 • Justering av grense
 • Kartdata
 • Kartforretning
 • Kartverk
 • Målebrev
 • Ortofoto
 • Påvisning av grense
 • Sammenføyning av eiendommer
 • Tomt
nn
 • Dele
 • Deling av grunneigedom
 • Delingsforretning
 • Delingssøknad
 • Eigedomsdeling
 • Eigedomsmåling
 • Fastmerke
 • Flybilete
 • Flyfoto
 • Frådeling
 • Grensejustering
 • Grensepåvising
 • Grunnlagsnett
 • Justering av grense
 • Kartdata
 • Kartforretning
 • Kartverk
 • Målebrev
 • Ortofoto
 • Påvising av grense
 • Samanføying av eigedommar
 • Tomt

Documentation

Note
nb
 • Oppmåling er en kommunal oppgave som omfatter fastsetting, beskrivelse og merking av nye grenser, endring av eksisterende grenser og dokumentasjon til matrikkelen (eiendomsregisteret).
nn
 • Oppmåling er ei kommunal oppgåve som omfattar fastsetjing, forklaring og merking av nye grensar, endring av gjeldande grenser og dokumentasjon til matrikkelen (eigedomsregisteret).

Relations

Broader