Oppsigelse
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/oppsigelse
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Resignation
nb
 • Oppsigelse
nn
 • Oppseiing
Hidden
nb
 • Avskjed
 • Overtallig
  nn
  • Avskil
  • Overflødig

   Documentation

   Note
   nb
   • Oppsigelse er den vanligste måten å avslutte et arbeidsforhold på. Det finnes faste regler for hvordan en oppsigelse skal skje. Disse reglene finner man i arbeidsmiljøloven.
   nn
   • Oppseiing er den vanlegaste måten å avslutte eit arbeidsforhold på. Det finnast faste reglar for korleis ei oppseeing skal skje. Desse reglane finn ein i arbeidsmiljølova.

   Relations

   Related
   Broader