Organdonasjon
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/organdonasjon
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Organ donation
nb
 • Organdonasjon
nn
 • Organdonasjon
Hidden
nb
 • Donor
 • Donorkort
 • Organdonor
nn
 • Donor
 • Donorkort
 • Organdonor

Documentation

Note
nb
 • **
nn
 • Organdonasjon er når ein organdonor gjev eitt eller fleire organ til andre. Som oftast skjer dette når donor er død, men ein levande person kan også avgje ei nyre og ein del av levera.

Relations

Related
Broader