Parkering og hvileplasser
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/parkering-og-hvileplasser
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Parking and rest area
nb
 • Parkering og hvileplasser
nn
 • Parkering
Hidden
nb
 • Avgiftsparkering
 • Innfartsparkering
 • Parkeringsavgift
 • Parkeringsbot
 • Parkeringsgebyr
 • Parkeringskort
 • Parkeringsløyve
 • Parkeringsplass
 • Parkeringstillatelse
 • Rasteplasser
 • Utfartsparkering
nn
 • Avgiftsparkering
 • Innfartsparkering
 • Parkeringsavgift
 • Parkeringsbot
 • Parkeringsgebyr
 • Parkeringskort
 • Parkeringsløyve
 • Parkeringsløyve
 • Parkeringsplass
 • Rasteplassar
 • Utfartsparkering

Documentation

Note
nb
 • Parkeringstillatelser, parkeringsgebyr, regelverk for gateparkering, parkering for forflytningshemmede, klage på parkeringsbot, betaling av parkeringsbot.
nn
 • Det skal vere eitt felles regelverk for all parkeringsverksemd. Regelverket skal syte for lik skilting og like reaksjonar ved brot på føresegnene. Det er også ei obligatorisk godkjenningsordning som gjeld både for kommunar, private parkeringsselskap og andre.

Relations

Broader