Pasient- og brukerombud
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/pasient-og-brukerombud
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Ombudsman for patients
nb
 • Pasient- og brukerombud
nn
 • Pasient- og brukarombod
Hidden
nb
 • Pasientklage
 • Pasientombud
  nn
  • Pasienteombod
  • Pasientklage

   Documentation

   Note
   nb
   • **
   nn
   • Helsetilsynet i fylket kan etter forspurnad frå pasient eller pårørande vurdere om helsepersonell i spesialisthelsetenesta har gitt forsvarleg behandling. Ein eventuell klage skal sendast til Statens helsetilsyn for vurdering etter helsepersonelllova.

   Relations

   Related
   Broader