Patent, design og varemerke
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/patent-design-og-varemerke
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Patent, design and trademarks
nb
 • Patent, design og varemerke
nn
 • Patent, design og varemerke
Hidden
nb
 • Oppfinnelse
 • Patentbeskyttelse
 • Patentering
nn
 • Oppfinning
 • Patentering
 • Patentvern

Documentation

Note
nb
 • Patent, designbeskyttelse og registrering av varemerke er virkemidler som beskytter en virksomhet eller et produkt fra å bli kopiert. Virksomheter kan søke om å ta patent på en oppfinnelse, registrere et design eller et varemerke.
nn
 • Patent, designvern og registrering av varemerke er verkemiddel som vernar ei verksemd eller eit produkt frå å bli kopiert. Verksemder kan søkje om å ta patent på ei oppfinning, registrere ein design eller eit varemerke.

Relations

Broader