Permittering
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/permittering
Scheme

Labels

Preferred
en
  • Temporary redundancy
nb
  • Permittering
nn
  • Permittering

Documentation

Note
nb
  • Permittering innebærer at en eller flere ansatte midlertidig, helt eller delvis blir løst fra arbeidsplikten, fordi virksomheten har besluttet å redusere eller stanse driften.
nn
  • Permittering inneber at arbeidstakaren vert heilt eller delvis løyst frå arbeidet på grunn av innskrenking i drifta eller arbeidsstans bestemt av arbeidsgjevar.

Relations

Related
Broader