Personnavn
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/personnavn
Scheme

Labels

Preferred
en
 • First names
nb
 • Personnavn
nn
 • Personnamn
Hidden
nb
 • Etternavn
 • Folkeregister
 • Fornavn
 • Mellomnavn
 • Navneendring
 • Slektsnavn
nn
 • Etternamn
 • Folkeregister
 • Førenamn
 • Mellomnamn
 • Namneendring
 • Slektsnamn

Documentation

Note
nb
 • Melding om å ta, endre eller sløyfe navn skal sendes til folkeregisteret. Alle skal ha forenavn og eitt enkelt eller dobbelt etternavn. I tillegg kan en ha mellomnavn. Første gangs navneval må skje innen barnet fyller seks måneder.
nn
 • Melding om å ta, endre eller sløyfe namn skal sendast til folkeregisteret. Alle skal ha førenamn og eitt enkelt eller dobbelt etternamn. I tillegg kan ein ha mellomnamn. Første gongs namneval må skje innan barnet fyller seks månader.

Relations

Related
Broader