Persontransport
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/persontransport
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Passenger transport
nb
 • Persontransport
nn
 • Persontransport
Hidden
nb
 • Buss
 • Drosjeløyve
 • Enkeltturtillatelse
 • Fellesskapslisens
 • Limousin
 • Passasjertransport
 • Selskapsvognløyve
 • Taxi
 • Transportbevilling
 • Transportløyve
 • Turbil
 • Turbuss
 • Turvognløyve
nn
 • Buss
 • Drosjeløyve
 • Einskildturløyve
 • Fellesskapslisens
 • Limousin
 • Passasjertransport
 • Selskapsvognløyve
 • Taxi
 • Transportbevilling
 • Transportløyve
 • Turbil
 • Turbuss
 • Turvognløyve

Documentation

Note
nb
 • Ansvaret for lokal kollektivtransport er delt mellom stat, fylkeskommune og kommune. Staten har det overordnede ansvaret for den samlede transportpolitikken, og skal utvikle og fastsette rammevilkårene for kollektivtransporten.
nn
 • Ansvaret for lokal kollektivtransport er delt mellom stat, fylkeskommune og kommune. Staten har det overordna ansvaret for den samla transportpolitikken, og skal utvikle og fastsetje rammevilkåra for kollektivtransporten.

Relations

Broader