Personvern
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/personvern
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Personal data protection
nb
 • Personvern
nn
 • Personvern
Hidden
nb
 • Kredittopplysninger
 • Overvåking
 • Overvåkning
 • Persondata
 • Personregister
 • Tausheitserklæring
 • Taushetserklæring
 • Taushetsplikt
nn
 • Kredittopplysningar
 • Overvaking
 • Overvaking
 • Persondata
 • Personregister
 • Tausheitserklæring
 • Teielovnad
 • Teieplikt

Documentation

Note
nb
 • Personopplysningsloven inneholder rettigheter om personlige opplysninger. Det er ikke lov til å bruke informasjon om den enkelte uten at det blir gitt samtykke til at opplysningene kan brukes. Virksomheter skal sikre opplysningene.
nn
 • Personopplysningslova inneheld rettar om opplysninar om ein sjølv. Det er ikkje høve til å bruke informasjon om den einskilde utan at det vert gjeve samtykke til at opplysningane kan nyttast. Verksemder skal sikra opplysningane.

Relations

Broader