Plantedyrking
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/plantedyrking
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Cultivation of plants
nb
 • Plantedyrking
nn
 • Plantedyrking
Hidden
nb
 • Avlingssvikt
 • Forvarevirksomhet
 • Forvirksomhet
 • Fôrvarevirksomhet
 • Fôrvirksomhet
 • Gjødsel
 • Gjødsling
 • Husdyrgjødsel
 • Jordbruk
 • Jordbruksareal
 • Kulturlandskap
 • Miljøplan
 • Nydyrking
 • Planteproduksjon
 • Regionalt miljøprogram
 • SMIL
 • Spesielle miljøtiltak i jordbruket
 • Økologisk jordbruk
 • Økologisk landbruk
nn
 • Avlingssvikt
 • Forvareverksemd
 • Forverksemd
 • Fôrvareverksemd
 • Fôrverksemd
 • Gjødsel
 • Gjødsling
 • Husdyrgjødsel
 • Jordbruk
 • Jordbruksareal
 • Kulturlandskap
 • Miljøplan
 • Nydyrking
 • Planteproduksjon
 • Regionalt miljøprogram
 • SMIL
 • Spesielle miljøtiltak i jordbruket
 • Økologisk jordbruk
 • Økologisk landbruk

Documentation

Note
nb
 • Tilskudd og tilrettelegging for plantekasser, parsellhager o.l.
nn
 • Tilskot og tilrettelegging for plantekassar, parsellhagar o.l.

Relations

Broader