Produktsikkerhet
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/produktsikkerhet
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Product safety
nb
 • Produktsikkerhet
nn
 • Produktsikkerheit
Hidden
nb
 • CE-merking
 • Faremerking
 • Produktmerking
nn
 • CE-merking
 • Faremerking
 • Produktmerking

Documentation

Note
nb
 • **
nn
 • At eit forbrukarprodukt som med utgangspunkt i normale bruksvilkår, ikke medfører en uakseptabel risiko for helseskade. Direktoratat for samfunnssikkerheit og beredskap og Statens forureiningstilsyn forvaltar produktkontrolllova.

Relations

Broader