Psykisk helse
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/psykisk-helse
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Mental health care
nb
 • Psykisk helse
nn
 • Psykisk helse
Hidden
nb
 • BUP
 • Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk
 • Barnepsykiatri
 • DPS
 • Distriktspsykiatrisk senter
 • Psykiatri
 • Psykiske lidelser
 • Psykolog
 • Ungdomspsykiatri
nn
 • BUP
 • Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk
 • Barnepsykiatri
 • DPS
 • Distriktspsykiatrisk senter
 • Psykiatri
 • Psykiske lidingar
 • Psykolog
 • Ungdomspsykiatri

Documentation

Note
nb
 • **
nn
 • I Opptrappingsplanen for psykisk helse er det tilrådd at distriktspsykiatriske sentre (DPS) skal stå for det allmennpsykiatriske tilbodet, kommunane skal tilby bustad og nødvendig omsorg, mens sentralsjukehusa skal gje eit tilbod dersom det er naudsynt med spesielt store ressursar. Det er viktig at det er eit tett samarbeid mellom disse aktørane. (Norge.no)

Relations

Related
Broader