Rapportering for næringsdrivende
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/rapportering-for-naringsdrivende
Scheme

Labels

Preferred
en
  • Business reporting
nb
  • Rapportering for næringsdrivende
nn
  • Rapportering for næringsdrivande

Documentation

Note
nb
  • Alle som driver næringsvirksomhet i Norge har plikt til å rapportere til det offentlige om forhold innenfor økonomi, skatt og avgifter.
nn
  • Alle som driv næringsverksemd i Noreg har plikt til å rapportere til det offentlege om forhold innanfor økonomi, skatt og avgifter.

Relations

Related
Broader