Registrering av kjøretøy
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/registrering-av-kjoretoy
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Vehicle registration
nb
 • Registrering av kjøretøy
nn
 • Registrering av køyretøy
Hidden
nb
 • Eierskifte
 • Kjennemerke
 • Kjøretøyregisteret
 • Omregistrering
 • Registreringsforhold
 • Salgsmelding
nn
 • Eigarskifte
 • Kjennemerke
 • Køyretøyregisteret
 • Omregistrering
 • Registreringstilhøve
 • Salsmelding

Documentation

Note
nb
 • Førstegangsregistrering av kjøretøy i Norge og omregistrering av kjøretøy, skjema, salgsmelding m.m.
nn
 • Førstegongsregistrering av køyretøy i Noreg og omregistrering av kjøretøy, skjema, salsmelding m.m.

Relations

Related
Broader