Rehabilitering
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/rehabilitering
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Rehabilitation
nb
 • Rehabilitering
nn
 • Rehabilitering
Hidden
nb
 • Attføring
   nn
   • Attføring

     Documentation

     Note
     nb
     • Hjelp til personer med sammensatte behov på grunn av nye skader, som hjerneslag, trafikkskade o.l.
     nn
     • Hjelp til personar med samansette behov som har si årsak i nye skader, t.d. hjerneslag, trafikkskade o.l.

     Relations

     Broader