Rehabiliteringspenger
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/rehabiliteringspenger
Scheme

Labels

Preferred
en
  • Work assessment allowance
nb
  • Rehabiliteringspenger
nn
  • Rehabiliteringspengar

Documentation

Note
nb
  • **
nn
  • Yting til livsopphald ved sjukdom, skade eller lyte som fører til at ein ikkje kan utføre arbeid.

Relations

Related
Broader