Reiseutgifter
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/reiseutgifter
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Travel expenses
nb
 • Reiseutgifter
nn
 • Reiseutgifter
Hidden
nb
 • Reisetilskudd
   nn
   • Reisetilskot

     Documentation

     Note
     nb
     • **
     nn
     • Dekking av reiseutgifter til persontransport ved behandling og rehabiliteringsopphald. Medrekna utgifter til følgje.

     Relations

     Related
     Broader