Rettferdsvederlag
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/rettferdsvederlag
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Ex gratia payments
nb
 • Rettferdsvederlag
nn
 • Rettferdsvederlag
Hidden
nb
 • Barnehjemserstatning
 • Billighetserstatning
 • Krigsbarn
 • Rettferdsyting
  nn
  • Barneheimserstatning
  • Krigsbarn
  • Rettferdsvederlag
  • Rettferdsyting

   Documentation

   Note
   nb
   • **
   nn
   • Rettferdsvederlag ("billighetserstatning") er meint å vere ein siste utveg for å få ei økonomisk yting for den skaden eller ulempa ein er påført. Medrekna søknad om rettferdsvederlag av statskassen til krigsbarn, til utdanningslidande samar og kvenar, og for barn i barneheim, fosterheim og spesialskular.

   Relations

   Broader