Samboerskap
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/samboerskap
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Cohabitation
nb
 • Samboerskap
nn
 • Sambuarskap
Hidden
nb
 • Samboerkontrakt
   nn
   • Sambuarkontrakt

     Documentation

     Note
     nb
     • **
     nn
     • Det er inga generell likebehandling av sambuarar og ektepar i lovverket. Sambuarar blir behandla som ektefellar på enkelte område og som einslege på andre. Medrekna sambuarkontrakt.

     Relations

     Broader