Samordna opptak
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/samordna-opptak
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Norwegian Universities and Colleges Admissions Service (NUCAS)
nb
 • Samordna opptak
nn
 • Samordna opptak
Hidden
nb
 • Studieplass
   nn
   • Studieplass

     Documentation

     Note
     nb
     • **
     nn
     • Samordna opptak koordinerer opptak til høgskular og universitet i Noreg. Samordning av opptaket inneber at kvar søkjar berre får eitt tilbod om studieplass, og eventuelt tilbod om ventelisteplass.

     Relations

     Related
     Broader