Særskilt språkopplæring
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/sarskilt-sprakopplaring
Scheme

Labels

Preferred
en
  • Special language training schools
nb
  • Særskilt språkopplæring
nn
  • Særskild språkopplæring

Documentation

Note
nb
  • Forsterket opplæring i norsk inntil eleven har fått tilstrekkelige norskferdigheter til å følge den ordinære opplæringen i skolen. Om nødvendig har eleven også rett til tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring.
nn
  • Forsterka opplæring i norsk inntil eleven har fått tilstrekkelege norskferdigheiter til å følgje den ordinære opplæringa i skulen. Om nødvendig har eleven også rett til tospråkleg fagopplæring og morsmålsopplæring.

Relations

Broader