Seksjonering
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/seksjonering
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Subdivision of land
nb
 • Seksjonering
nn
 • Seksjonering
Hidden
nb
 • Eierseksjonering
 • Reseksjonering
  nn
  • Eigarseksjonering
  • Reseksjonering

   Documentation

   Note
   nb
   • Seksjonering blir brukt når en eiendom består av flere selvstendige enheter som skal selges og pantsettes hver for seg, og der det ikke er naturlig å dele eiendommen på vanlig måte ved en delingsforretning.
   nn
   • Seksjonering vert nytta der ein eigedom består av fleire sjølvstendige einingar som skal seljast og pantsetjast kvar for seg, og der det ikkje er naturlig å dele eigedommen på vanlig måte ved ei delingsforretning.

   Relations

   Broader