Sertifisering og autorisasjon
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/sertifisering-og-autorisasjon
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Certification and authorization
nb
 • Sertifisering og autorisasjon
nn
 • Sertifisering og autorisasjon
Hidden
nb
 • Miljøsertifisering
   nn
   • Miljøsertifisering

     Documentation

     Note
     nb
     • Sertifisering er en ekstern verifisering av virksomheten og kreves i noen bransjer, til dømes ISO-sertifisering. En autorisasjon beviser en kvalifikasjon og gir tillatelse til å drive et yrke.
     nn
     • Sertifisering er ei ekstern verifisering av verksemda og blir kravd i nokre bransjar, for eksempel ISO-sertifisering. Ein autorisasjon provar ein kvalifikasjon og gir løyve til å drive eit yrke.

     Relations

     Related
     Broader