Skogbruk
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/skogbruk
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Forestry
nb
 • Skogbruk
nn
 • Skogbruk
Hidden
nb
 • Avvirking
 • Avvirkning
 • Hogst
 • Skogavgift
 • Skogdrift
 • Skogfond
 • Skogkultur
 • Skogsdrift
 • Skogsvirke
 • Skogvern
 • Vernet skog
nn
 • Avverking
 • Avverking
 • Hogst
 • Skogavgift
 • Skogdrift
 • Skogfond
 • Skogkultur
 • Skogsdrift
 • Skogsvirke
 • Skogvern
 • Verna skog

Documentation

Note
nb
 • Skogbruk omfatter dyrking og stell av trebestand og drift og utnytting av det virket som blir produsert.
nn
 • Skogbruk omfattar dyrking og stell av trebestand og drift og utnytting av det virke som blir produsert.

Relations

Broader