Skolehelsetjeneste
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/skolehelsetjeneste
Scheme

Labels

Preferred
en
 • School health service
nb
 • Skolehelsetjeneste
nn
 • Skulehelseteneste
Hidden
nb
 • Helsesøster
 • Skolelege
 • Skulelækjar
nn
 • Helsesøster
 • Skulelege
 • Skulelækjar

Documentation

Note
nb
 • **
nn
 • Tilbod om helsetenester til alle skuleelevar under 20 år. Gjev råd og rettleiing, gjennomfører helseundersøkingar og vaksinasjonar og kan, ved behov, vise vidare til anna helsepersonell som fastlege, tannlege eller til spesialist. Har også som oppgåve å fremje godt lærings- og arbeidsmiljø for elevane. Kommunen er ansvarleg for tenesta.

Relations

Broader