Skoletilhørighet
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/skoletilhorighet
Scheme

Labels

Preferred
en
  • School districts
nb
  • Skoletilhørighet
nn
  • Skuletilhøyrsel

Documentation

Note
nb
  • Barn i skolealder blir delt inn i skolekretser. Elever har rett til å gå på den skolen de hører til. Kommunen kan beslutte bytte av skole etter søknad fra foresatte.
nn
  • Barn i skulealder blir delt inn i skulekrinsar. Elevar har rett til å gå på den skulen dei høyrer til. Kommunen kan avgjere byte av skule etter søknad frå føresette.

Relations

Broader