Smittevern
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/smittevern
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Infection prevention and control
nb
 • Smittevern
nn
 • Smittevern
Hidden
nb
 • Epidemi
 • Hygiene
 • Karantene
 • Kjønnssykdom
 • Pandemi
 • Seksuelt overførbare sykdommer
 • Smitte
 • Vaksinasjonskort
 • Vaksinasjonssertifikat
 • Vaksinering
nn
 • Epidemi
 • Hygiene
 • Karantene
 • Kjønnssjukdom
 • Pandemi
 • Seksuelt overførlege sjukdommar
 • Smitte
 • Vaksinasjonskort
 • Vaksinasjonssertifikat
 • Vaksinering

Documentation

Note
nb
 • **
nn
 • Overvaking av smittsame sjudommar og smittestoff, og førebygging av smittsame sjukdommar.

Relations

Related
Broader