Sosialhjelp
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/sosialhjelp
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Financial social assistance
nb
 • Sosialhjelp
nn
 • Sosialhjelp
Hidden
nb
 • Grunnstønad
 • Hjelpestønad
 • Introduksjonsstønad
 • Introduksjonsstøtte
 • Kommunalt lån
 • Livsopphold
 • Livsoppholdssatser
 • Sosiallån
 • Sosialstønad
 • Utdanningsstønad
 • Utdanningsstøtte
 • Økonomisk sosialhjelp
 • Økonomisk stønad
nn
 • Grunnstønad
 • Hjelpestønad
 • Introduksjonsstønad
 • Introduksjonsstøtte
 • Kommunalt lån
 • Livsopphald
 • Livsopphaldssatsar
 • Sosiallån
 • Sosialstøtte
 • Utdanningsstønad
 • Utdanningsstøtte
 • Økonomisk sosialhjelp
 • Økonomisk støtte

Documentation

Note
nb
 • Økonomisk støtte som skal sikre hjelp til livsopphold. Med dette menes penger til det som regnes som nødvendig for å leve, slik som mat, klær, bolig, men også fritid, telefoni, tv, internett, transport og helseutgifter.
nn
 • Økonomisk stønad som skal sikre hjelp til livsopphald. Med dette meinast pengar til det som blir rekna som nødvendig for å leve, slik som mat, klede, bustad, men også fritid, telefoni, tv, internett, transport og helseutgifter.

Relations

Broader