Støtte til familier
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/stotte-til-familier
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Family support
nb
 • Støtte til familier
nn
 • Støtte til familiar
Hidden
nb
 • Familiekontor
 • Familierådgiving
 • Familierådgivning
 • Familievernkontor
 • Husmorvikar
 • Parkurs
 • Samlivskurs
nn
 • Familiekontor
 • Familierådgjeving
 • Familierådgjeving
 • Familievernkontor
 • Husmorvikar
 • Parkurs
 • Samlivskurs

Documentation

Note
nb
 • Rådgivning eller forskjellige former for avlastning til familier som er sårbare og som trenger hjelp
nn
 • Rådgjeving eller forskjellige former for avlasting til familiar som er sårbare og som treng hjelp.

Relations

Related
Broader