Støy
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/stoy
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Noise
nb
 • Støy
nn
 • Støy
Hidden
nb
 • Støyklage
 • Støyskjerming
 • Trafikkstøy
nn
 • Støyklage
 • Støyskjerming
 • Trafikkstøy

Documentation

Note
nb
 • Tiltak og tilskudd til tiltak som skal begrense støy fra fly, jernbane, veitrafikk og industri.
nn
 • Tiltak og tilskot til tiltak som skal redusere støy frå fly, jarnbane, vegtrafikk og industri.

Relations

Broader