Svangerskapsomsorg
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/svangerskapsomsorg
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Prenatal care
nb
 • Svangerskapsomsorg
nn
 • Svangerskapsomsorg
Hidden
nb
 • Fosterdiagnostikk
 • Fødsel
 • Graviditet
 • Hjemmefødsel
 • Jordmor
 • Jordmortjeneste
 • Svangerskap
 • Svangerskapskontroll
nn
 • Fosterdiagnostikk
 • Fødsel
 • Graviditet
 • Heimefødsel
 • Jordmor
 • Jordmorteneste
 • Svangerskap
 • Svangerskapskontroll

Documentation

Note
nb
 • Svangerskapskontroll på helsestasjonen er et tilbud til gravide for å bidra til god helse under svangerskapet. Kommunen tilbyr helseundersøkelser, veiledning, opplysningsvirksomhet samt samlivs- og foreldreveiledning.
nn
 • Svangerskapskontroll på helsestasjonen er eit tilbod til gravide for å bidra til god helse under svangerskapet. Kommunen skal tilby helseundersøkingar, rettleiing, opplysningsverksemd samt samlivs- og foreldrerettleiing.

Relations

Related
Broader