Svangerskapspenger
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/svangerskapspenger
Scheme

Labels

Preferred
en
  • Pregnancy benefit
nb
  • Svangerskapspenger
nn
  • Svangerskapspengar

Documentation

Note
nb
  • Økonomisk ytelse til friske gravide kvinner som ikke kan fortsette å arbeide under svangerskapet, fordi det kan medføre risiko for skade på fosteret.
nn
  • Økonomisk yting til friske gravide kvinner som ikkje kan halda fram med arbeidet under svangerskapet, fordi det kan medføre risiko for skade på fosteret.

Relations

Broader