Sykehjem
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/sykehjem
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Nursing home
nb
 • Sykehjem
nn
 • Sjukeheim
Hidden
nb
 • Aldersheim
 • Aldershjem
 • Bo- og behandlingssenter
 • Boform for heldøgns omsorg og pleie
 • Gamlehjem
 • Langtidsopphold
 • Pleieheim
 • Pleiehjem
 • Rehabiliteringsopphold
 • Sykeheim
 • Sykeheimsopphold
 • Sykeheimsplass
 • Sykehjemsopphold
 • Sykehjemsplass
nn
 • Aldersheim
 • Aldershjem
 • Bu- og behandlingssenter
 • Buform for heildøgns omsorg og pleie
 • Gamleheim
 • Langtidsopphald
 • Pleieheim
 • Pleiehjem
 • Rehabiliteringsopphald
 • Sjukeheim
 • Sjukeheimsopphald
 • Sjukeheimsplass
 • Sjukeheimsplass
 • Sykehjemsopphold

Documentation

Note
nb
 • **
nn
 • Kommunalt driven buform som skal ha tilbod om heildøgns opphald. Retta mot dei som ikkje får dekka sitt daglege behov for pleie og omsorg i heimen eller i omsorgsbustad. Tilbyr langtidsopphald, avlastningsopphald og korttidsopphald.

Relations

Broader