Sykehus
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/sykehus
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Hospital
nb
 • Sykehus
nn
 • Sjukehus
Hidden
nb
 • DRG
 • Diagnoserelaterte grupper
 • Fritt sykehusvalg
 • Helseforetak
 • Spesialisthelsetjeneste
nn
 • DRG
 • Diagnoserelaterte grupper
 • Fritt sjukehusval
 • Helseføretak
 • Spesialisthelseteneste

Documentation

Note
nb
 • **
nn
 • Ei fellesnemning på offentlege og private institusjonar som yter medisinsk hjelp.

Relations

Related
Broader