Tilpasset opplæring
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/tilpasset-opplaring
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Adapted education
nb
 • Tilpasset opplæring
nn
 • Tilpassa opplæring
Hidden
nb
 • Friskole
   nn
   • Friskule

     Documentation

     Note
     nb
     • Tilpasset opplæring gjelder for alle elever, lærlinger, lærekandidater og voksne. Tilpasset opplæring er et virkemiddel for at alle skal oppleve økt læringsutbytte. Det er ingen individuell rett, men skal skje gjennom variasjon og tilpasninger til mangfoldet i elevgruppen innenfor fellesskapet.
     nn
     • Tilpassa opplæring gjeld for alle elevar, lærlingar, lærekandidatar og vaksne. Tilpassa opplæring er eit verkemiddel for at alle skal oppleve auka læringsutbytte. Det er ingen individuell rett, men skal skje gjennom variasjon og tilpassingar til mangfaldet i elevgruppa innanfor fellesskapet.

     Relations

     Broader